Välkommen till Kommunförbundet Skåne TV!

 Se hela vårt pass från Almedalen här

Inledande film för vårt pass under Almedalen 2016

”Tillsammans är vi starkare – men vilka är vi?”